>
تا الان 40 نفر از تخفیف ما استفاده کرده اند که آخرین تخفیف 35 درصد بوده است.

سایت ایمیل افزا در زمینه طراحی خبرنامه تبلیغاتی فعالیت گسترده ای دارد

 از این رو در صورتیکه تمایل به طراحی ایمیل تبلیغاتی دارید می توانید متن ودر صورت تمایل تصاویر مد نظر خود را برای مشخصات تماس ما ارسال نمایید تا بررسی شد و طراحی انجام شود

مدت زمان تحویل پروژه 48 تا 72 ساعت کاری می باشد

135 هزار تومان

سفارش

نمونه خبرنامه طراحی شده

نمونه 1 - نمونه 2 - نمونه 3 - نمونه 4 - نمونه 5 - نمونه 6

Pin It