قیمت: 125 هزار تومان سفارش محصول ارسال 120 هزار ایمیل مدت زمان 9 روز کاری ..." /> ارسال ایمیل انبوه 5 تا 40 درصد تخفیف
برنده تخفیف 50 درصدی خدمات ما باشید. برای استفاده از کد تخفیف با پشتیبانی در ارتباط باشید

هر شماره موبایل 1 شانس در هفته

کلمه ایمیل افزا را به شماره 5000107023 ارسال نمایید.

 

ارسال 60 هزار ایمیل

مدت زمان 8 روز کاری

قیمت: 125 هزار تومان

سفارش محصول

ارسال 120 هزار ایمیل

مدت زمان 9 روز کاری

قیمت: 250 هزار تومان

سفارش محصول

ارسال 240 هزار ایمیل

مدت زمان 16 روز کاری

قیمت: 500 هزار تومان

سفارش محصول

ارسال 480 هزار ایمیل

مدت زمان 16 روز کاری

قیمت: 1.000.000 تومان

سفارش محصول

ارسال یک میلیون ایمیل

مدت زمان 30 روز کاری

قیمت: 1.500.000 تومان

سفارش محصول

ارسال 2.5 میلیون ایمیل

مدت زمان 40 روز کاری

قیمت:2.500.000 تومان

سفارش محصول
بعد از اتمام ارسال گزارش در قالب پی دی اف مبنی بر تعداد ارسال شده - باز شده - کلیک شده و تعدادی از آخرین کسانی که تبلیغات شما را باز کرده اند برای شما ارسال خواهد شد
Pin It