2000 ممبر تلگرام

با خرید این بسته تعداد 2000 عضو به یک کانال شما در تلگرام اضافه می شود همچنین از آخرین پست شما هم بازدید می شود. توجه داشته باشید که برای افزایش اعضای کانال تلگرام شما، باید کانال شما در حالت Public باشد و آی دی کامال تلگرام خود را برای ما ارسال کنید. مثال: emailafza@ اعضا مجازی است و ضمانتی بابت دائمی بودن آن داده نمی شود.
2000 ممبر تلگرام2000 ممبر تلگرام
قیمت قیمت : 84000 تومان
تخفیف میزان تخفیف : 6000 تومان
3862 بازدید
نوع فایل :