پنل ارسال ایمیل اشتراکی

پنل اشتراکی یکساله با پشتیبانی

1. حذف ایمیل های تکراری و نامعتبر از لیست ایمیل های شما
2. جدا کردن آدرس های ایمیلی که تبلیغات شما را باز کرده اند
3. قابلیت تنظیم تعداد ارسال در ساعت
4. قابلیت گزارش گیری حرفه ای
5. جداسازی ایمیل های نامعتبر در هنگام ارسال و عدم ارسال تبلیغات یه آنها
6. ایجاد لیست ایمیل نامحدود
7. ارسال چندین تبلیغات به یک لیست
8. ارسال یک تبلیغ به چند لیست
9. ایجاد نام ارسال کننده به دلخواه
10. بدون نیاز به آنلاین بودن در زمان ارسال
ارسال در ساعت 100 ایمیل
پشتیبانی تلفنی و ایمیلی یکساله
آموزش تلفنی و ایمیلی استفاده از قسمت های کاربردی پنل

  • امکانات پنل
پنل اشتراکی یکساله با پشتیبانی

1. حذف ایمیل های تکراری و نامعتبر از لیست ایمیل های شما
2. جدا کردن آدرس های ایمیلی که تبلیغات شما را باز کرده اند
3. قابلیت تنظیم تعداد ارسال در ساعت
4. قابلیت گزارش گیری حرفه ای
5. جداسازی ایمیل های نامعتبر در هنگام ارسال و عدم ارسال تبلیغات یه آنها
6. ایجاد لیست ایمیل نامحدود
7. ارسال چندین تبلیغات به یک لیست
8. ارسال یک تبلیغ به چند لیست
9. ایجاد نام ارسال کننده به دلخواه
10. بدون نیاز به آنلاین بودن در زمان ارسال
ارسال در ساعت 200 ایمیل
پشتیبانی تلفنی و ایمیلی یکساله
آموزش تلفنی و ایمیلی استفاده از قسمت های کاربردی پنل

  • امکانات پنل
پنل اشتراکی یکماهه

100 ارسال در ساعت
با قابلیت گزارش دهی
ارسال آفلاین
آی پی اشتراکی
گزارش تعداد باز شده
گزارش تعداد کلیک شده
قابلیت درج کدهای ارسال به دوستان و غیره
پشتیبانی نامحدود
بازدهی بین 30 تا 50 درصد
همراه با لیست ایمیل 100 هزارتایی

  • یکماهه اعتبار پنل
پنل اشتراکی یکماهه

200 ارسال در ساعت
با قابلیت گزارش دهی
ارسال آفلاین
آی پی اشتراکی
گزارش تعداد باز شده
گزارش تعداد کلیک شده
قابلیت درج کدهای ارسال به دوستان و غیره
پشتیبانی نامحدود
بازدهی بین 50 تا 80 درصد
همراه با لیست ایمیل 100 هزارتایی

  • یکماهه اعتبار پنل