نرم افزار جمع آوری ایمیل

نرم افزار جمع آوری ایمیل

جمع آوری ایمیل از آدرس سایت


جمع آوری ایمیل از تمامی موتور جستجوها - جمع آوری ایمیل از موتور جستجوی ایران (برای اولین بار بین نرم افزارها) - جمع آوری شماره موبایل از آدرس سایت - جمع آوری شماره موبایل از موتورهای جستجو - امکان تنظیم میزان حساسیت در جستجو برای بازدهی بیشتر - امکان جمع آوری ایمیل فقط از ایران - و ........... - اعتبار نرم افزار دائمی بوده و فقط بر روی یک سیستم قابل نصب و اجرا می باشد