یکساله اعتباری

پنل ایمیل یک ستاره

مدت زمان پنل = یکساله
میزان اعتبار = 10 هزار ارسال
قابلیت شارژ = دارد
تعداد مخاطبین = نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته = دارد
دریافت آنلاین پنل = دارد
گزارش حرفه ای = دارد
اعتبار هدیه = 5 هزار ارسال
انتقال اعتبار به دوره ی بعدی = ندارد

پنل ایمیل دو ستاره

مدت زمان پنل = یکساله
میزان اعتبار = 20 هزار ارسال
قابلیت شارژ = دارد
تعداد مخاطبین = نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته = دارد
دریافت آنلاین پنل = دارد
گزارش حرفه ای = دارد
اعتبار هدیه = 10 هزار ارسال
انتقال اعتبار به دوره ی بعدی = ندارد

پنل ایمیل سه ستاره

مدت زمان پنل = یکساله
میزان اعتبار = 100 هزار ارسال
قابلیت شارژ = دارد
تعداد مخاطبین = نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته = دارد
دریافت آنلاین پنل = دارد
گزارش حرفه ای = دارد
اعتبار هدیه = 20 هزار ارسال
انتقال اعتبار به دوره بعدی

پنل ایمیل چهار ستاره

مدت زمان پنل = یکساله
میزان اعتبار = 400 هزار ارسال
قابلیت شارژ = دارد
تعداد مخاطبین = نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته = دارد
دریافت آنلاین پنل = دارد
گزارش حرفه ای = دارد
اعتبار هدیه = 30 هزار ارسال
انتقال اعتبار به دوره بعدی = دارد