یکماهه اعتباری

 • پنل ایمیل یک ستاره

  • مدت زمان پنل = یکماهه
   میزان اعتبار = 5 هزار ارسال
   قابلیت شارژ = دارد
   تعداد مخاطبین = نامحدود
   پشتیبانی 24 ساعته = دارد
   دریافت آنلاین پنل = دارد
   گزارش حرفه ای = دارد

   برای اولین بار هزینه راه اندازی دریافت می گردد و در صورت تمدید دریافت نمی شود
  500,000/mo
  Ordina subito
 • پنل ایمیل دو ستاره

  • مدت زمان پنل = یکماهه
   میزان اعتبار = 10 هزار ارسال
   قابلیت شارژ = دارد
   تعداد مخاطبین = نامحدود
   پشتیبانی 24 ساعته = دارد
   دریافت آنلاین پنل = دارد
   گزارش حرفه ای = دارد

   برای اولین بار هزینه راه اندازی دریافت می گردد و در صورت تمدید دریافت نمی شود
  700,000/mo
  Ordina subito
 • پنل ایمیل سه ستاره

  • مدت زمان پنل = یکماهه
   میزان اعتبار = 100 هزار ارسال
   قابلیت شارژ = دارد
   تعداد مخاطبین = نامحدود
   پشتیبانی 24 ساعته = دارد
   دریافت آنلاین پنل = دارد
   گزارش حرفه ای = دارد

   برای اولین بار هزینه راه اندازی دریافت می گردد و در صورت تمدید دریافت نمی شود
  1,200,000/mo
  Ordina subito
 • پنل ایمیل چهار ستاره

  • مدت زمان پنل = یکماهه
   میزان اعتبار = 40 هزار ارسال
   قابلیت شارژ = دارد
   تعداد مخاطبین = نامحدود
   پشتیبانی 24 ساعته = دارد
   دریافت آنلاین پنل = دارد
   گزارش حرفه ای = دارد

   برای اولین بار هزینه راه اندازی دریافت می گردد و در صورت تمدید دریافت نمی شود
  2,000,000/mo
  Ordina subito