تعرفه ارسال ایمیل تبلیغاتی

 • ارسال به 60 هزار ایمیل

  • 8 روز کاری مدت ارسال
  450,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • ارسال به 120 هزار ایمیل

  • 9 روز کاری مدت ارسال
  900,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • ارسال به 480 هزار ایمیل

  • 16 روز کاری مدت ارسال
  3,600,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • ارسال به یک میلیون ایمیل

  • 30 روز کاری مدت ارسال
  3,990,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • ارسال به دو میلیون و پانصد هزار ایمیل

  • 40 روز کاری مدت ارسال
  6,990,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید