ارسال تیکت پشتیبانی

ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


  پشتیبانی پنل ایمیل

در این بخش می توانید سوالات و مشکلات خود را در مورد پنل و استفاده از آن مطرح نمایید


  پشتیبانی ارسال ایمیل انبوه

در این بخش گزارش تبلیغات ارسال شده ی مشتریان اطلاع رسانی می گردد - سوالات و مشکلات مربوطه را می توانید در این قسمت مطرح نمایید


  پشتیبانی سئو و طراحی سایت

پشتیبانی سئو و طراحی سایت


  پشتیبانی مالی

در این بخش می توانید سوالات و مشکلات مالی خود را مطرح کنید تا مورد بررسی قرار گیرد


  پیشنهادات

در این بخش اگر پیشنهادی در زمینه ی کاری ما برای بهبود خدمات دهی سایت دارید ارائه نمایید تا بررسی شوید


  انتقادات

در این بخش می توانید انتقادات خود را مطرح نمایید تا در صورتیکه انتقاد شما نیاز به پاسخگویی داشت مورد بررسی قرار گیرد


  همکاری

در این بخش اگر قصد همکاری با شرکت ایمیل افزا را دارید می توانید زمینه ی همکاری و دیگر موارد مد نظر خود را ارسال نمایید


  پشتیبانی نرم افزار

در این دپارتمان شما می توانید سوالات خود در مورد نرم افزارهای تحت ویندوز ارائه شده توسط ایمیل افزا را بپرسید.


  دپارتمان طراحی ایمیل

سوالات طراحی ایمیل را از این قسمت ارسال نمایید. فعالیت دپارتمان طراحی اختصاصی می باشد


  ارز دیجیتال